Senaste nytt:

Delta på HUB2019 den 6 november! Läs mer här >>

Om HUB2018

Konferensen arrangeras av ECC, Energy Competence Center i samarbete med bland annat ABB, Bombardier Transportation Sweden, Mälarenergi, Westinghouse Electric Sweden, Mälardalens högskola, Västerås stad, Länsstyrelsen Västmanland, Jobba i Västerås och Kokpunkten Energy arena.

Spe­ci­ellt in­bjud­na ledare och beslutsfattare de­lar med sig av sina vik­ti­gas­te in­sik­ter kring ett håll­bart ener­gi­sy­stem och det ledarskap som behövs i vår tid. Till kon­fe­ren­sen vän­tas del­ta­ga­re från hela energibranschens ekosystem, både nationellt och internationellt. Am­bi­tio­nen är att fortsätta ska­pa en bred platt­form för mö­ten och di­a­log mel­lan företag och myndigheter, organisationer och akademi. Talarlistan fylls på fram till konferensen.

Ord. pris från 2 195 kr exkl. moms.

Konferensen hålls huvudsakligen på svenska, men med internationella gästspel (engelska).  HUB2018 hålls i nybyggda Steam hotel, Ångkraftsvägen 14 i Västerås, tisdag den 13 november kl. 9-17. Incheckning sker kl. 8.30.

Ackreditering och kontakt
Rasmus Palazzi
rasmus.palazzi@eccsweden.se
076-835 98 00

Program

A strong commitment to electrify. När vår omvärld går mot ett ökat elbehov med utbyggd laddinfrastruktur, akut behov av ökad andel fossilfri el och en medelklass i många fler länder som också vill ha kylskåp och välfärd – så ökar också behovet av strategiska satsningar för det hållbara energisystemet. Årets HUB-konferens samlar hela energibranschens ekosystem till framtidssamtal. Tillsammans kan vi skapa den långsiktiga hållbarheten, både här hemma och långt borta. Utifrån en stark överlåtelse att verka för global energiomställning delar internationella gäster, tillsammans med det svenska energiledarskapet, med sig av lärdomar, utmaningar och trender på väg mot en mer säker och globalt fossilfri el- och energiproduktion.

Välkommen till HUB2018 den 13 november i Västerås!

— —

Program HUB2018

9.00 Välkommen, Minoo Akhtarzand, Västmanlands landshövding och Elisif Elvinsdotter, moderator för HUB2018

9.10 Keynote-tal: Ulla Sandborgh, generaldirektör Svenska Kraftnät
”Utmaningarna finns i elsystemet – och stamnätet är en del av lösningen”

9.35 Panelsamtal med Ulla Sandborgh, Anton Steen, politiskt sakkunnig Energiföretagen och Maria Sunér Fleming, enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö Svenskt Näringsliv

10.00 Kaffe och fikapaus

10.20 Keynote-tal: Mr. Oleksandr Shavlakov, First Vice President Energoatom Ukraina

10.55 Panelsamtal med Sofia Avdeitchikova, Advisor UN Development Program Ukraine, Mr. Oleksandr Dombrovsky, Ukraine Committee Nuclear Policy and Safety, och Aziz Dag, vd Westinghouse Electric Sweden

11.20 Keynote-tal: Håkan Samuelsson, vd Volvo Cars

11.50 Panelsamtal Håkan Samuelsson, Volvo Cars och Johan Söderström, vd ABB Sverige

12.15 Lunch

13.30 Valbara seminarier i Grand hall 1, Grand hall 2 och Power 

1. Fördjupning: Effektbalans och leveranssäkerhet (Grand hall 1)

Leveranssäkerheten har på kort tid seglat upp som en av de viktigaste energifrågorna. Leveranssäkerheten utmanas från tre håll samtidigt. Klimatförändringarna gör att sårbarheten i energisystemet ökar, delar av kärnkraften och kraftvärmen fasas ut på kort tid och effektbehovet från industri- och transportsektorn ökar. Hur stort är problemet och vad finns det för kort- och långsiktiga lösningar?

Medverkande: Anton Steen, (moderator) Energiföretagen, Oskar Engblom, Network Analyst Svenska Kraftnät, Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, Niklas Gunnar, vd Mälarenergi, Therese Hindman Persson, chefsekonom Energimarknadsinspektionen, Yvonne Ruwaida, Affärsstrateg Vattenfall Eldistribution och Catarina Naucler, R&D Manager Fortum Sweden

2. Fördjupning: Elektrifiering av vägbunden trafik och transport (Grand hall 2)

IPCC:s senaste klimatrapport vädjar till världssamfundet om att öka omställningstakten för global fossilfrihet. Men hur snabb är egentligen den svenska omställningen av vägbunden trafik och utfasningen av bensin och diesel? Och vilka systemval kommer framöver? Hur kan vägen se ut framåt för lagring, ledande svensk elektrifieringsforskning och implementering av lätt och tung fossilfri trafik?

Medverkande: Olle Johansson, (moderator) vd Power Circle, Nils-Gunnar Wågstedt, Chief Engineer Electromobility Scania, Emma Nehrenheim, Chief Environmental Officer Northvolt, Ganesh Chandramouli, Product Manager Bombardier Transportation Sweden, Alexandra Österplan, Communications Manager Nissan Sverige och Johan Sandberg, Country Manager, DNV GL

3. Fördjupning: Kompetensförsörjning och talangutveckling kan utveckla svensk konkurrenskraft (Power);

Behovet av att attrahera nya målgrupper och uppmuntra unga, nyanlända och arbetssökande att söka sig till svensk teknikbransch ökar. Hur kan vi jobba effektivt tillsammans för att nå nästa generation talanger och hur visualiserar vi våra jobb och yrken? Och hur kan Sverige vara en ledande kunskapsnation i framtiden?

Medverkande: Björn Nordén, (moderator) verksamhetschef ECC, Anna Höjer, vd Bombardier Tranportation Sweden, Catarina Berglund, processledare Automation Region, Thomas Wahl, akademichef Mälardalens högskola och Johanna Tömmervik, Chief Marketing Officer byBrick

15.00-15.30 Kaffe och fikapaus

15.35 Intervju med Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten

15.45 Framtidsutmaningen: “Den globala energiomställningen – Sveriges plats, behovet av investeringar och en klocka som tickar – tre ledande röster från energisystemet brottas med frågorna och går på djupet kring investeringsbehoven i vårt energisystem, klimathotet och vår plats i den globala kontexten”

Med Alexandra Tidlund, Business Unit Manager Sweco Energuide, Jenny Larsson, Local Sales and Marketing Manager Power Grids ABB Sverige och Robert Andrén, Energimyndigheten

16.25 Intervju med årets kraftkvinna, Saira Alladin, Sweco

16.40 Summering Elisif Elvinsdotter och Björn Nordén, ECC

16.45 Huvudprogrammet avslutas

Mingel för middagsgäster

17.30 Mingelförrätt och bubbel

18.30 Tvårättersmiddag inne i Grand hall

 • Profil_Anonym

  Håkan Samuelsson

  VD, Volvo Cars

  "Volvo Cars continues to find solutions to the disruptions being posed around electrification, connectivity, mobility services and autonomous driving (AD). On electrification, our strategy is that all new Volvo cars launched from 2019 will be hybrids or all electric. This clear move towards electrification also underlines our commitment to low carbon mobility."

 • Screen Shot 2018-06-11 at 11.39.59

  Ulla Sandborgh

  Generaldirektör, Svenska kraftnät

  "The power system is in a phase characterised by rapid and comprehensive changes. An increasing share of weather-dependent, renewable electricity generation, distributed generation and rapid changes in consumption patterns entail entirely new requirements that the power system must be able to meet. Over the next ten years, major investments and major redevelopments will be required. It's not just about new wiring but about better measurement and control, increased digitalization and more efficient trading."

 • Jenny Larsson

  Jenny Larsson

  Local sales and Marketing Manager, ABB Power grids division Sverige

  ”Innovations are driving progress for utilities, industries, transportation and infrastructure. This helps creating a safer, greener, more productive and efficient world. Let’s contribute even more by collaborating at HUB2018!”

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Olexandr V. Shavlakov

  FIRST VICE PRESIDENT NNEGC “Energoatom”, Ukraine

  "An urgent issue for all countries without exception is the search for clean, safe and efficient energy sources. Nuclear energy, as one of such sources, in recent decades has faced a number of problems, on the decision of which depends how the world energy industry will develop in the future. Energoatom, as one of the largest electricity producers in the world, also takes an active part in solving these problems in order to achieve the maximum level of safety, environmental friendliness and the efficiency of its own production. That’s why discussing the strategy forward is important for us"

 • Robert_Andrén

  Robert Andrén

  Generaldirektör, Energimyndigheten

  ”Kreativa innovationer, utmanande forskning, stabila styrmedel och investeringar är tillsammans nyckeln till att nå ett långsiktigt hållbart energisystem. HUB 2018 är en viktig plattform för oss att inspirera och beskriva våra strategier – men också för att själva bli inspirerade.”

 • 9aac83fcc4633e86_800x800ar

  Anna Höjer

  Nordenchef, Bombardier

  "Vi är på en fantastisk resa där framtiden är elektrisk. Vi på Bombardier vill fortsätta utveckla globalt ledande kraftsystem i fordon som servar världens stora och små befolkningscentra. Svensk teknikutveckling är i framkant och vi har stora möjligheter att bidra globalt. Vi ses på HUB2018 och fortsätter samtalet där!"

 • OJ_press1

  Olle Johansson

  VD, Power Circle

  "Vi står inför en enorm omställning både inom energi- och transportsektorerna, som jag tror många underskattar. Men tekniken utvecklas snabbt och med den kommer också fantastiska möjligheter. Flexibilitet, lokal lagring och produktion av el och inte minst en långtgående elektrifiering av transportsektorn och tung industri – framtiden är elektrisk. Vi ses på HUB2018!"

 • Westinghouse 15-070, Aziz Dag
Acting Vice President, Product Management at Westinghouse Electric Company, Västerås

  Aziz Dag

  VD, Westinghouse Electric Sweden

  "Världen behöver alla koldioxidfria lösningar för att tillfredsställa våra växande energibehov. Jag tror att vi stöttar samhällets utveckling bäst genom att kombinera både förnybar energi och kärnkraft - och ser fram emot att diskutera detta med dig på HUB2018"

 • Abb personal 2013-08-27.
Foto : Jonas Bilberg

  Johan Söderström

  vd, ABB Sverige

  "With our customers, partners and diverse teams, ABB wants to deliver front-end products and solutions to enable the transition towards the new energy landscape and a fossil free society. Innovation with focus on digitalization and artificial intelligence is key to develop a greener, smarter and stronger grid. Let´s use HUB2018 to continue the important discussion together about the future grid."

 • Maria Suner Fleming

  Maria Sunér Fleming

  Enhetschef Energi, Infrastruktur och Miljö - Svenskt Näringsliv

 • Saira_170828_46

  Saira Alladin

  Business Unit Manager Power Systems Sweco Energuide

  "Omställningen till ett hållbart energisystem pågår runt om i världen. Jämställdhet och mångfald är en nyckel för att branschens aktörer ska kunna utvecklas."

 • Anton Steen

  Anton Steen

  Public affairs, Energiföretagen

  ”Leveranssäkerheten har på kort tid seglat upp som en av de viktigaste energifrågorna. Leveranssäkerheten utmanas från två håll. Klimatförändringarna gör att sårbarheten i energisystemet ökar och samtidigt står vi inför en utfasning av delar av kärnkraften och kraftvärmen. Diskussionerna om hur vi ska lösa detta på bästa sätt behöver starta nu.”

 • Catarina Nauclér

  Catarina Naucler

  R&D Manager, Fortum Sweden

  ”Långsiktiga investeringar kräver långsiktiga spelregler. Olika tekniker kan stödjas initialt när tekniken är omogen men teknik som är kommersiell behöver ha lika spelregler. Energisystemet behöver i framtiden mer flexibla lösningar och då behöver också marknadsförutsättningar för flexibla tjänster sättas i centrum. Det vill jag prata om på HUB2018.”

 • Alexandra

  Alexandra Tidlund

  Business Unit Manager, Sweco

  "Energimarknaden befinner sig i skärningspunkten mellan ekonomi, politik och teknik. Det kräver både kunskap om detaljer och förmåga att fånga de många delarna till en helhet för att skapa en driftsäker, kostnadseffektiv och miljömässigt hållbar energiförsörjning."

 • niklas-g-2018-01

  Niklas Gunnar

  vd, Mälarenergi

  "HUB2018 är en viktig mö­tes­plats när vi tillsammans diskuterar utmaningar och vägval. Inför vår utveckling till ett in­fra­ser­vice­bo­lag är framtidsfrågorna av största värde, inte minst kraftvärmeproduktionens plats som stabilisator i Sveriges energimix. Hoppas vi kan mötas den 13 november i Västerås och fortsätta samtalet.”

 • Nils-Gunnar Vågstedt and a Scania R 450 4x2 with pantograph, electrically powered truck.

  Nils-Gunnar Vågstedt

  Chief Engineer Electromobility, Scania

  “Road transport of today generates considerable fossil footprint. Mobility and transportation of goods and people is a must. How then to bend the curve? Electricity will for sure play a vital role in transition, where energy production, distribution, storage and usage will need to be clean, reliable and offer profitable business. Then it will happen! Let’s connect at HUB2018 to share ideas and to be part of the solution – and not the problem!”

 • EmmaNehrenheim-262x393

  Emma Nehrenheim

  Chief Environmental Officer, Northvolt

  “The future energy and automotive system will be all about electrification and autonomy. We at Northvolt have decided to contribute by building a significant proportion of battery storage capacity needed for the electrification, and we will do it without compromising with environment. Lets discuss the future at HUB2018."

 • Oskar Engblom

  Oskar Engblom

  Tf enhetschef Energianalys, Svenska Kraftnät

  ”Frågan om den framtida effektbalansen blir en utmaning, och jag ser med spänning fram emot att se hur vi ska lösa den. Jag jobbar för att belysa frågan, men som bekant är sannolikhetskalkyler väldigt olika före och efter.”

 • MDH_THOMAS_WAHL_180904_1KIM1751_LOW_RES_WEBB

  Thomas Wahl

  Akademichef EST Mälardalens högskola

  "En av mina huvudfrågor är hur vi får fler framtida kvinnliga studenter intresserade av energiutbildningar. Det vill jag diskutera på HUB2018:s kompetensseminarie."

 • ????????????????????????????????????

  Ganesh Chandramouli

  Product Manager, Bombardier Transportation Sweden

  "The mobility of tomorrow must promise sustainable, yet limitless movement – emission-less, interruption-less and seamlessly connected. Will road electrification create a confluence with rail, driven by intelligently efficient electronic powertrains? Is this an opportunity for collaborative innovation with common technologies, bottlenecks and enablers to be explored? Let’s talk at HUB2018."

 • Therese_HP

  Therése Hindman Persson

  Chefsekonom, Energimarknadsinspektionen

  "A smart and sustainable energy future demand innovation, cooperation, dialogue and transparency." Here, the regulator has a vital role to play. Correct prices, price signals that reach actors, demand side flexibility, non-grid options, investment incentives, balancing interests, exploiting opportunities within existing frameworks, and regulatory sandboxes are all key market design topics going forward."

 • DSC_0562

  Björn Nordén

  Verksamhetschef, ECC och JIV

  "Kompetensförsörjning inom energiteknik handlar om framtiden, talangutveckling och om att besätta jobben som kan förändra tillvaron för människor på världens alla kontinenter. I kompetensseminariet diskuterar vi de viktigaste frågorna vi har - hur vi tillsammans med nästa generations tekniker och ingenjörer kan utveckla det lokala och globala energisystemet, och samtidigt vara med och utveckla Sveriges konkurrenskraft."

 • DSC_7806

  Sofia Avdeitchikova

  Advisor, UN Development Program, Kiev Ukraina

  ”Sustainability transition of the energy sector is not just about a ”technological fix” – it requires transformation of policies, infrastructure, human capital and consumer behaviour”.

 • Yvonne Ruwaida

  Yvonne Ruwaida

  Affärsstrateg, Vattenfall Eldistribution

  "With historically high investments in housing as well as datacenters and with transition to a fossil-free society demand for electricity is growing at a pace much faster than investments in the electric grid can be made. Part of the solution is coordination and innovative thinking that make flexible resources available in order to use the grid in a more efficient manner."

 • Screen Shot 2018-10-17 at 14.36.15

  Alexandra Österplan

  PR & Kommunikationschef, Nissan Nordic

  "Imagine a world where cars are 100% electric and recharge themselves while we sleep. Where the batteries in our vehicles can deliver enough energy to power our homes and offices – with enough left over to give some back to the local energy grid too. Where autonomous, zero-emission driving makes us safer and protects the quality of our air. Where the last mile of any delivery is the cleanest. And where connected vehicles and cities make traffic congestion a thing of the past despite a growing, urbanising population. This is the future already today!"

 • Catarina_Berglund_alt1

  Catarina Berglund

  Processledare, Automation Region

  "Hur ger vi våra medarbetare rätt förutsättningar och kompetens för att driva digital transformation? Behovet av samverkan mellan aktörer inom samma bransch och mellan olika branscher har aldrig varit större än idag. Tillsammans kan vi låta oss inspireras, motiveras och gemensamt verka för en hållbar framtid."

 • Johanna Tommervik

  Johanna Tömmervik

  Chief Marketing Officer, byBrick

  ”Förändringstakten kommer aldrig någonsin att vara så långsam som just precis nu. Om industrin ska fortsätta vara konkurrenskraftig behövs digital transformation och mer mångfald nu - vi har inte tid att vänta! Vilka kompetenser blir viktiga när teknik och AI ersätter många av de arbetsuppgifter vi har idag? Hur får vi fler unga tjejer att bli tekniker och ingenjörer? Hur vi agerar kring dessa frågor blir avgörande för vår framtid.”

 • DNV's Johan Sandberg

  Johan Sandberg

  Country Manager Sweden, DNV GL Energy

  “Klimatförändringarna skapar behov för revolutionerande förändring inom många områden i samhället, inte minst för energisektorn. HUB-konferenserna bidrar med mycket inspiration på detta området. Det är inspiration som formar framtiden – teknologin följer efter!”

 • Screen Shot 2018-11-12 at 08.32.42

  Madeleine Fahlström

  Miljö-och energisamordnare, Peab

  "Kompetens bygger på att vi har kunskap, förmåga och viljan att genomföra en uppgift. Därför behöver vi länka samman generationer för att tillsammans bygga fram greppbara mål och lösningar som leder till en mer hållbar framtid. Tillsamman kan vi alla göra skillnad!"

 • Elisif Elvinsdotter-for HUB2018

  Elisif Elvinsdotter

  Moderator

  "Energy is one of the most important issues of today. How much we use, how it´s produced and how to create a lot of sustainable energy. We need innovation, creation and cooperation between different sectors - sharing of new ideas and unexpected collaborations. Looking forward to discussing this at HUB2018. As the moderator I will strive for clarity and understanding, but mostly to find good solutions to our problems." (Foto: Linda Broström)